תערוכותגלויות לעזה

גלריה זוכרות, ינואר 2009
אוצרת: נורמה מוסי

דבר האוצרת:

במהלך ההפצצות הישראליות על עזה נראה היה כי הבניית הקונצנזוס הלאומי והאלים מגיע לשיאו. השאלה בנוגע למשמעות הפעולה עבור האנשים שחיים בעזה לא נשאלה.
במקביל, החל לזרום אלינו מידע מעזה. חלק מהמידע הגיע דרך צילומים שהועלו לרשת והועברו באינטרנט, כמו הצילומים של שריף סרחאן. שריף צילם במהלך ההפצצות, וברגעים הנדירים שבהם חזר החשמל לעזה העלה את הצילומים לרשת ושלח לתפוצנ רחבה. ככה הגיעו הצילומים גם אלי.
את התצלומים של שריף שלחנו כקול לאמנים להגיב, להתייחס. חלק מהאמנים בחרו לעבוד עם דימויי ספציפי ולהתערב בו וחלק בחרו להגיב באמצעות דימוי אחר או טקסט. הצילומים של שריף הוצגו לצד העבודות השונות ונטענו מחדש כתוצאה מכך. התצלומים הודפסו בפורמט של גלויה, שהיא אובייקט לשימוש הציבור הרחב. מאחרוי הבחירה הזו עמדה השאיפה להמשיך את התגובה לתצלומים גם מחוץ לגלריה. המבקרות והמבקרים בתערוכה הוזמנו לקחת גלויות, להסתכל, לכתוב עליהן ולשלוח.
נורמה מוסי

 
  Hedva Atlas Ben David all rights reserved