תערוכות

קרא שמה אישה
יוני 2009
גלריית קריית האמנים החדשה
אוצרת: יפעת בן נתן

 
  Hedva Atlas Ben David all rights reserved