תערוכות

לצפייה בהזמנה לתערוכה


חשבון נפש
מרץ 2009
הייטאצ': מקום לאמנות עכשווית

דבר האוצרת:

התערוכה "חשבון נפש" בגלריה 'הייטאצ' - מקום לאמנות עכשווית בהרצליה', היתה חגיגה לאוהבי יהדות ואמנות והמפגש ביניהם. זאת, משום שתערוכה בנושא זה ובסדר גודל כזה, לא הוצגה מאז אצר גדעון עפרת בשנת 2003 בגלריה "זמן לאמנות" בתל-אביב תערוכה גדולה וחשובה תחת השם "כן תעשה לך – תחיית היהדות באמנות הישראלית" (בהקשר זה ראויות לציון גם התערוכות שמציגה קרן עדי בשיתוף עם מוזיאון ישראל).
התערוכה הקבוצתית בהייטאצ', בה השתתפו כארבעים אמנים, היוותה מעין סיכום של שמונה תערוכות יחיד שהוצגו בגלריה בשנה וחצי האחרונות וכללו עבודות של אמנים הלוקחים חלק בשיח האמנותי העכשווי בהקשרו היהודי. "אף שעולם היהדות הוא מוקד ההתעניינות שלנו בפרויקט הזה, לא חיפשנו אצל האמנים המשתתפים בתערוכה מצע משותף", אומרת אוצרת התערוכה, דפנה נאור. "דווקא השונות עניינה אותנו".
התערוכה נעה על ציר מקובל ובסיסי בעולם היהודי, הקושר את הזמן והמעשה זה בזה (כך, למשל, נהוג לקשור "דבר תורה" הנאמר באירוע מסוים, לפרשה הנקראת באותו שבוע). אף התערוכה שנושאה הוא "חשבון נפש", הייתה אמורה להיפתח בחודש אלול, אך היא נדחתה מסיבות שונות. דווקא הוצאת התערוכה מהקשר הזמן הספציפי (חודש אלול), מגלה ומדגישה עד כמה המושג "חשבון נפש" רלוונטי גם לכל עת.
דפנה נאור

 
  Hedva Atlas Ben David all rights reserved